Saxiix

Haddii aad diyaar u tahay inaad iska diiwaangeliso NCS oo leh jimicsiga Element, waxaad halkan u saxiixi kartaa. Waxaad buuxin kartaa bogga internetka ee buuxa, ama waxaad buuxin kartaa foomka foomka dulsaarka waxaanu kuu soo diri doonaa warqad boostada.

Haddii aad jeclaan lahayd macluumaad dheeraad ah waxaad na siin kartaa wicitaan ku saabsan 0114 299 9210, ama hubi qeybta SSS halkan. Markaad saxiixdo, waxaad ku buuxin kartaa lacag bixinta telefoonka.

Society Element